peopo公民记者种子培力坊课程点滴

2019-08-10

延续一分耕耘一分收穫主题

 停留原地跟不上是落伍,

 不断的学习是我的兴趣,

 不懂就追根到底问清楚,

 感谢老师耐心用心关心,

 让学生专心恆心有信心。

peopo公民记者种子培力坊课程点滴

                         南港国宅远景

peopo公民记者种子培力坊课程点滴

                     南港国宅大门peopo公民记者种子培力坊课程点滴

                        南港茶製场

peopo公民记者种子培力坊课程点滴

                     成德活动中心

peopo公民记者种子培力坊课程点滴

peopo公民记者种子培力坊课程点滴

    同学合照

peopo公民记者种子培力坊课程点滴

peopo公民记者种子培力坊课程点滴

      森林浴的感觉

peopo公民记者种子培力坊课程点滴

     台电旧荒废宿舍

peopo公民记者种子培力坊课程点滴

   旧庄国小大门合照